Digitalt årsmöte hålls pga pandemin 2021. I särskilt utskick med Bokat.se har medlemmarna ombetts godkänna utkast til protokoll som därmed skall behandla de beslutspunkter som är aktuella.

Protokollutkast och kassaflödesrapport för tiden fram till 1 mars 2021

Protokoll

Kassaflödesrapport