Personuppgiftspolicy för Årsföreningen 1945 års män

 

Årsföreningen 1945 års män värnar om din integritet.

Det är viktigt för oss att värna din integritet som medlem i vår förening.

Den nya EU-förordningen GDPR (General Data Protection Regulation) ersätter den 25 maj 2018 den äldre PUL (Personuppgiftslagen). Den nya förordningen stärker din rätt och samtidigt blir våra skyldigheter som organisation större.

I korthet innebär de nya reglerna följande:

  • Du kan få en kopia av de personuppgifter vi har om dig
  • Du kan rätta och låta radera vissa av dina personuppgifter
  • Begränsa och ha synpunkter på användningen av dina personuppgifter

Vilken typ av uppgifter behöver vi?

För att kunna fullgöra våra skyldigheter med att serva er med information, bokföra avgifter behöver vi följande uppgifter: Namn, e-post,  telefon. I vår lösenordsskyddade matrikel lägger vi också in foto och levnadsbeskrivning som Du sänder oss. Vi samlar enbart in de personuppgifter vi behöver för att bedriva verksamheten.

Hur hanterar vi uppgifter om dig?

Personuppgifter hanteras på ett säkert sätt av ett fåtal personer. När vi sänder e-post till alla medlemmar i vårt register sänder vi det som ”hemlig kopia” för att skydda registret. Uppgifter vi har registrerade i applikationen ”Bokat.se” är lösenordsskyddade.

Hur länge sparas uppgifter om dig?

Personuppgifter tas bort ur aktiva register två kalenderår efter det att din medverkan i föreningen har avbrutits. Fram till dess blir dina uppgifter markerade som ”inaktiv”.

Delar vi dina personuppgifter med någon?

Vi delar inte dina personuppgifter med någon person eller organisation och säljer dem inte heller till någon.

Klagomål

Om du anser att vår personuppgiftsbehandling strider mot reglerna kan du vända till ordförande eller direkt till Datainspektionen.

Ytterligare information

Detaljerad information om GDPR finns att läsa på datainspektionens hemsida, www.datainspektionen.se Sök på GDPR.