Välkommen

Den 5 februari 2003 bildade fyra män födda 1945 årsföreningen 1945 års män. Vi är nu 70 medlemmar.

Föreningen 1945 års män är en mötesplats i Stockholm för män födda året 1945. Vi har vuxit upp under samma tidsperiod men kommer idag från olika yrkesmiljöer och besitter en mängd olika erfarenheter. Det spännande är att vi upplevt samma historiska händelser men från många olika utgångspunkter. Därför går det lätt att prata med varandra och vi har mycket att dela med oss av under våra otvungna sammankomster. Vi behöver inte i vår förening förklara vem Knivsta Sandberg var, hur skrämmande det var när Berlinmuren började byggas, och på ett annat sätt skrämmande när Marilyn Monroe gick bort. Vi vet vad en TV2-tillsats var för en manick man hade på TVn. Vi kanske vill berätta om hur det var att välja livsbana (om vi nu gjorde det) och mycket mycket annat – upplevelser och känslor som vi delar. Inte minst viktigt är att vi delar erfarenheter när vi nu lever våra liv vidare som pensionärer. Vi kan jämföra hur vi upplever detta stadium i livet och knyta nya band. Viktigt att vår verksamhet ger nya erfarenheter men också tillfällen till glädje och trevligt umgänge.

Årsföreningarna i Stockholm är stafettbärare av en lång tradition, som inleddes i början av 1800-talet. Från början var det en föreningsverksamhet mest för officerare. Årsföreningarnas syfte är att verka för deltagande årsbröders välbefinnande samt att ge dem tillfälle att utbyta erfarenheter från sina liv och sina respektive verksamhetsområden. För närvarande finns det ett 20-tal föreningar i Stockholm, de äldsta är födda 1933 och de yngsta 1953. Till stöd för årsföreningsverksamheten i Stockholm finns en stödorganisation kallad Sällskapet Årsföreningarna där varje årsförening är medlem. Stödföreningen verkar för att nya föreningar bildas och att gemensamt program arrangeras och genomförs för de som varit medlem i årsförening vilken av olika skäl upphört med sin verksamhet. Läs mer om Sällskapet Årsföreningarna på www.arsforeningarna.se.

Vi har organiserat aktiviteter som framgår av länken: tidigare möten. Dessa har ofta förlagts till kvällstid och avslutats med gemensam middag. Då nu de flesta lämnat yrkeslivet kommer fler aktiviteter arrangeras dagtid.

Nya medlemmar väljs in efter rekommendation av medlem. Den som rekommenderas erbjuds att “prova på” genom att delta i ett arrangemang och då träffa deltagare. Vi skall enligt våra stadgar inte vara fler medlemmar än 70. När nya väljs in kommer medlem som inte deltar aktivt i våra aktiviteter inte få kvarstå som medlem.

Medlem måste ha möjlighet att mottaga korrespondens med e-post då detta, förutom denna hemsida, är det enda sättet för vår kommunikation. Medlem skall betala årsavgift som nu är 200 kronor.

Följ länkarna överst på sidan för mer information om vår årsförening.