Alla utom Monty Åkesson flyger från Arlanda terminal 5  med Norwegian tisdag den 13 september kl: 08:45. (DY 4463) Monty – vår tävlingsledare – träffar vi på första tee samma dag.

Du bör resa i golfkläder då vi har en starttid första dagen kl. 2 p.m. (dvs kl 15.00 svensk tid)

Res med handbagage. Min erfarenhet är att vi inte behöver kavajer, slipsar mm. – Du får ner en del i golfbagen också. Se till att Du i golfbagen packar sådant som annars fastnar i säkerhetskontrollen. Vätskor, saxar mm.

Vi landar Edinburgh ca kl 10:00 och bör samla oss vid flygplatsens utgång för att möte vår chaufför Adam som skall köra oss under veckan.

Vi kommer att bo i Gullane på Mallard hotel http://www.mallard-gullane.co.uk/

Vi spelar i tre trebollar och mer om startlistor starttider mm. hittar Du på vår hemsida http://45orna.se/skottland/ (lösenord 1945) Här kommer vi också löpande att uppdatera en ”leaderboard” i vår rafflande tävling. Kan vara bra att ha den sidan inlagd som bokmärke i Din mobil.

Vi kommer att ha en del utlägg för måltider, öl efter golfen, golfvagnar mm Jag gör en fördelning av dessa kostnader men vill då få från den som gjort utlägget beloppet skrivet på ett papper alt. en nota samt uppgift om vilka som delar. Det är önskvärt att inte några avviker för mycket från genomsnittskonsumtionen vid våra gemensamma måltider men när så sker ange det på lappen/notan. T.ex. ”Johan tog en bamsekonjak 10£” . Jag belastar då först Johan med 10£ och alla delar på resten.

Avräkning sker efter det vi kommit hem och jag instruerar vem som skall betala vad till vem.

Vi vet från tidigare resor där vi (Peter) hanterat detta att det uppskattas och att man inte behöver vara bekymrad om man betalar för mycket eller för lite.

Alla uppmanas att nu be till vädergudarna – just nu 9/9-16  ser det bra ut dit vi ska frånsett några stänk på tisdag e.m.
Peter
Reseledare
Monty
Tävlingsledare